print preview

Servetschs da preschentaziun: applicaziuns da Webmapping e da WebGIS

Simbol da servetschs da preschentaziun

Servetschs da preschentaziun sco applicaziuns da Webmapping u da WebGIS èn sistems d'infurmaziun geografica (SIG) resp. servetschs da chartas che mettan a disposiziun datas sur l'internet.

Servetschs da preschentaziun visualiseschan geoinfurmaziuns sin ina charta. Schebain che las pussaivladads d'elavurar datas èn restrenschidas en cumparegliaziun cun "vairs" programs da SIG installads sin in computer, pon tuttina vegnir fatgas retschertgas sistematicas ed analisas. Il WebGIS metta a disposiziun infurmaziuns independentamain da la plattafurma, da l'installaziun e dal lieu.

Qua As stattan a disposiziun servetschs da preschentaziun sin basa da WMS (Web Map Services) u dad API (Application Programming Interface) e servetschs da localisaziun sin basa da SOAP. Questa purschida vala per il mument mo per l'administraziun federala. In'extensiun sin ulteriurs segments da clientella vegn examinada.

Ina soluziun segira dal tip "SecureWMS" per il manaschi da colliaziuns segiras da servetschs è en preparaziun.

 geo.admin.ch c/o
Uffizi federal da topografia
COGIS (coordinaziun, geoinfurmaziun e servetschs)
Seftigenstrasse 264
CH - 3084 Wabern
Tel.
0041 58 469 03 15
Fax
0041 58 469 04 59

E-Mail

geo.admin.ch

c/o
Uffizi federal da topografia
COGIS (coordinaziun, geoinfurmaziun e servetschs)
Seftigenstrasse 264
CH - 3084 Wabern